Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Autoinscripció

Creació i disseny de documents de text

Creació i disseny de documents de text

Curs
Autoinscripció

Inicia't a la informàtica

Inicia't a la informàtica

Curs
Autoinscripció

Retoc fotogràfic i presentacions digitals

Retoc fotogràfic i presentacions digitals

Curs

UF 0319 - Sisitema operatiu. Recerca d'informació: Internet/intranet i correu electrònic.

UF 0319 - Sisitema operatiu. Recerca d'informació: Internet/intranet i correu electrònic.

Curs

UF 0320 - Aplicacions informàtiques de tractament de textos

UF 0320 - Aplicacions informàtiques de tractament de textos

Curs

UF 0321 - Aplicacions informàtiques de full de càlcul

UF 0321 - Aplicacions informàtiques de full de càlcul

Curs

UF 0322 - Aplicacions informàtiques de Bases de Dades Relacionals.

UF 0322 - Aplicacions informàtiques de Bases de Dades Relacionals.

Curs

UF 0323 - Aplicacions informàtiques per a presentacions: Gràfiques d'informació.

UF 0323 - Aplicacions informàtiques per a presentacions: Gràfiques d'informació.

Curs
Autoinscripció

UF 0347 - Sistemes d'arxiu i classificació de documents

UF 0347 - Sistemes d'arxiu i classificació de documents

Curs
Autoinscripció

UF 0348 - Utilització de bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzemament de dades.

UF 0348 - Utilització de bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzemament de dades.

Curs
Autoinscripció

UF 0510 (CEM) - Processadors de textos i presentacions d'informació bàsics

UF 0510 (CEM) - Processadors de textos i presentacions d'informació bàsics

Curs

UF 0510 (SAL) - Processadors de textos i presentacions d'informaciò bàsics

UF 0510 (SAL) - Processadors de textos i presentacions d'informaciò bàsics

Curs
Autoinscripció

UF 0511 - Aplicacions informàtiques de full de càlcul.

UF 0511 - Aplicacions informàtiques de full de càlcul.

Curs

UF 0512 - Transmissió de la informació per mitjans convencionals i informàtics

UF 0512 - Transmissió de la informació per mitjans convencionals i informàtics

Curs
Autoinscripció

UF 0512 (CEM) Transmissió de la informació per mitjans convencionals i informàtics.

UF 0512 (CEM) Transmissió de la informació per mitjans convencionals i informàtics.

Curs

UF 0513 - Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional i informàtic.

UF 0513 - Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional i informàtic.

Curs

CURS BASE D'EXCEL

CURS BASE D'EXCEL

Aquest curs conté tots els materials i tasques disponibles per prac...
Curs

CURS BASE DE WORD

CURS BASE DE WORD

Aquest curs conté tots els materials i tasques disponibles per prac...
Curs